Ikonisk

Grete Næss Ruud, født 1949 i Oslo, nå bosatt på Tjøme, hvor hun har eget verksted.


Utdanning:

Statens Kunst- og håndverksskole, tekstillinjen, deretter grafikkavdelingen under Chrix Dahl 1966-71

Statens Kunstakademi, Oslo, avdeling for maleri, under professorene Knut Rose og Halvdan Ljøsne 1973-77

Ca 6 mndr kurs i ikonteknikk under Inge Larsen-Ledet, Danmark 2007-2013


Separatutstillinger:

Galleri Moderne Kunst, Oslo, 1984 og1986

Galleri 12b, Fredrikstad, 1986

Kunstnerforbundet, Oslo, 1987

Peder Balke-senteret, 1991

Prøysenhuset, 2001


Kollektivutstillinger:

Diverse, bl.annet: Østlandssutstillingen, UKS vårutstilling, Peder Balke-senteret, Museet for Samtidskunst(Goddesses)


Innkjøp:

Riksgalleriet

Oslo Kommunes kunstsamlinger

Akershus Fylkeskommune


Powered by SmugMug Owner Log In